Policyn syftar till att tydliggöra Staytions transparens gällande vår hantering av dina personuppgifter när du besöker staytion.se. Denna integritetspolicy är uppdaterad och förtydligad enligt de nya villkoren för GDPR* som träder i kraft den 25 Maj 2018. Denna ska tydligt förklara insamling, behandling och förändringar vad gäller din personliga information. Det är viktigt att du förstår och tar del av vår integritetspolicy så att du känner dig trygg i vår behandling av dina personliga uppgifter.

PERSONUPPGIFTER
En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en person som är i livet. Även krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter t.ex IP adresser är personuppgifter om de kan kopplas till fysiska personer. Personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter är Göteborgs Syfabrik AB / Staytion. Du har rätt att kostnadsfritt få ut information om vilka personuppgifter som förekommer om dig i vår verksamhet. Om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller bör ändras behöver du kontakta oss med en gång på info@staytion.se

VAD INNEFATTAR EN BEHANDLING?
Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som görs med en personuppgift är en behandling och detta oavsett om den sker per automatik eller ej. Vanliga behandlingar kan räknas under lagring, registrering, insamling, radering, överföring och bearbetning.

I VILKET SYFTE SAMLAS MINA PERSONUPPGIFTER IN?
Göteborgs Syfabrik AB / Staytion.se verkar för transparens och följer svensk lag och sekretess när det gäller hantering av personuppgifter. När du besöker staytion.se kommer vi efter ditt godkännande att samla information om dig. Informationen vi samlar in har olika syften och vissa personuppgifter krävs för att vi ska kunna fullfölja ett köpeavtal med dig som kund. Använder du eller köper någon av våra tjänster, registrerar dig för nyhetsbrev, eller deltar i någon av våra händelser till exempel via sociala medier eller annonser registreras en del av dina uppgifter.

Vi samlar inte in några uppgifter utan ditt godkännande och vid vissa samtycken lagrar vi även var i din besöksresa du godkänt detta och hur du samtyckt. När du besöker oss uppmanar vi dig att läsa vår policy om cookies vilken det länkas till i informationsrutan vid ditt besök hos oss. Med ditt medgivande kan du integrera med oss och med hjälp av vår teknik och partners lär vi oss vad som intresserar dig för att du snabbare ska hitta det du söker. Vi behåller informationen om dig endast så länge som syftet med insamlingen gäller.

Vi använder informationen till detta:
Köpeavtal, fakturering och leverans
Kundvård och framtida kontakter med dig så som garantiärenden och reklamationer
Marknadsanalyser och marknadsinformation
Reklam och marknadsföring för oss samt tredje part
När det krävs enligt lag eller i rättsliga förfaranden eller tvister
Utveckla, testa samt underhålla system
Kundundersökningar
Bokföring

VILKA KAN VI KOMMA ATT DELA DINA PERSONUPPGIFTER MED?
När det är nödvändigt och för att vi ska kunna erbjuda våra onlinetjänster delar vi dina uppgifter med företag som blir personuppgiftsbiträden för oss. Dessa företag hjälper oss med till exempel:
Transportbolag (Postnord, DHL)
Betallösningar (Klarna)
Marknadsföring (Facebook, Instagram, Google Analytics mfl.)
IT-tjänster (Företag som hanterar nödvändig drift, support och underhåll)

När dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden sker det endast för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka vi har samlat in informationen (t.ex. för att kunna uppfylla våra åtaganden enligt köpeavtalet eller anpassa erbjudanden baserad på dina intressen).

VAD HAR DU SOM KONSUMENT FÖR RÄTTIGHETER EFTER DU SAMTYCKT?
RÄTT TILL RADERING

Du kan begära att få dina personuppgifter raderade. Tänk på att vi kan ha rätt att neka din begäran ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa personuppgifter. Vi måste i vissa fall även behöva ställa kontrollfrågor för att säkerställa att vi raderar  information om rätt person.

  • Om du invänder mot direktmarknadsföring.
  • Uppgifterna är inte längre nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlats.
  • Personuppgifterna behandlas på ett olagligt sätt.
  • Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse vi omfattas av.

RÄTT TILL RÄTTELSE
Du kan begära att dina personuppgifter rättas ifall uppgifterna är felaktiga. Inom ramen för det angivna ändamålet har du också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter.

RÄTT TILL TILLGÅNG
Tänk på att du närsomhelst har tillgång att hämta ut uppgifter som vi lagrar om dig. Du har rätt att veta vad vi lagrar, i vilket syfte och hur länge vi sparar dessa uppgifter.

RÄTT ATT INVÄNDNINGAR MOT VISS TYP AV BEHANDLING
Du har alltid rätt att slippa direktmarknadsföring och att invända mot all behandling av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning.

BERÄTTIGAT INTRESSE
I de fall vi använder en intresseavvägning som laglig grund för ett ändamål har du möjlighet att invända mot behandlingen. För att kunna fortsätta behandla dina personuppgifter efter en sådan invändning behöver vi kunna visa ett tvingande berättigat skäl för den aktuella behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter eller friheter. I annat fall får vi bara behandla uppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

BETALNING
Vi använder oss av Klarna som betalningspartner och de ger våra kunder möjligheten att betala på flera sätt. Oavsett på vilket sätt du väljer att betala tillhandahålls och skyddas dina uppgifter av Klarna. Detta för att kunna fullfölja ett köpeavtal. Här kan du även välja att bli ”ihågkommen per automatik” eller ”blockerad” vilket innebär att dina betaluppgifter inte sparas och auto ifylls vid varje köp.

NYHETSBREV
Vi vill gärna använda e-post i vår kommunikation med dig som kund. Genom att du har samtyckt till att dina personuppgifter används för detta ändamål får du ta del av nyheter, VIP- reor och modenyheter. Vill du på något sätt avregistrera dig från detta nyhetsbrev har du chansen att göra detta varje gång du tar emot ett nyhetsbrev genom att trycka på ”avregistrera” längst ned i mailet. Du kan även kontakta info@staytion.se

SOCIALA NÄTVERK
Följer du, eller interagerar med oss på någon av våra sidor på tredje parts sociala medier som Instagram, Facebook eller Pinterest kommer informationen du lämnar även att omfattas av deras personuppgiftshantering och sekretess.

COOKIES
Staytion och våra samarbetspartners behöver samla information om din användning av våra onlinetjänster med hjälp av cookies. Dessa små textfiler skickas av oss till din enhet för att vi ska kunna komma ihåg dig nästa gång du besöker oss. Cookies bygger en bild av dina intressen och behov samt hur just du använder vår webbplats. Dessa textfiler gör även att vi kan försäkra oss om att vi skickar annan relevant information inom marknadsföring såsom erbjudanden och internetbaserad annonsering. De cookies som du godkänner att vi använder kommer vi även att dela med våra samarbetspartners för att kunna utveckla våra onlinetjänster och blir bättre på att skapa rätt innehåll.

Information vi kan komma att samla in är namn, hemadress, e-post, telefonnummer, IP-adress, köphistorik, sökkriterier, webbläsare när du besöker oss, hur länge du stannar på sajten, platsbaserad data, språk, tidigare köp och i vissa fall kan vi även komma att kontakta dig i fasen efter avslutat köp.

KAN DU SJÄLV STYRA ANVÄNDNINGEN AV COOKIES?
Ja. Din webbläsare eller enhet ger dig möjlighet att ändra inställningarna för användningen och omfattningen av cookies. Gå till inställningarna för din webbläsare eller enhet för att lära dig mer om hur du justerar inställningarna för cookies. Exempel på sådant du kan justera är blockering av alla cookies, att endast acceptera förstapartscookies eller att radera cookies när du stänger ner din webbläsare. Ha i åtanke att vissa av våra tjänster kanske inte fungerar ifall du blockerar eller raderar cookies. Mer information om cookies och inställningar i din webbläsare finns på cookies.insites.com

Du kan även läsa mer om cookies och annonsering på internet på www.youronlinechoices.com

*Allmänna dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/679, förkortat GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny EU-förordning som börjar gälla i hela EU den 25 Maj 2018. GDPR ersätter den svenska Personuppgiftslagen (PUL)

Staytion.se är ett varumärke som ägs av Göteborgs Syfabrik AB.

Senast uppdaterad: 220622

Varukorg

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies. 

Rulla till toppen
Scroll to Top